ข้อมูล

ประกาศทางกฎหมาย

ประกาศทางกฎหมายWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Tim Robberts Getty Images

Spain S.L. , (ต่อไปนี้ ฯพณฯ) แจ้งให้คุณทราบว่าการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณอ่านอย่างละเอียดทุกครั้งที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

ผู้ใช้ตกลงที่จะใช้เว็บไซต์ของเราตามกฎหมายประกาศข้อบังคับและคำแนะนำทางกฎหมายที่ทราบนี้รวมถึงศีลธรรมอันดียอมรับประเพณีที่ดีและความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ

กฎหมายที่ 34/2002 การให้บริการของข้อมูลทางสังคมและการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อไป LSSICE)

เป็นนิติบุคคล ฯพณฯ ตามข้อกำหนดของมาตรา 10 ของ LSSICE บริษัท จะแจ้งให้คุณทราบว่าเป็น บริษัท ที่จดทะเบียนใน Mercantile Registry ที่ระดับเสียง: 8675, มาตรา 8, Folio.200, แผ่น M-134136 และให้ไว้กับ CIF No. B / 31008212 พร้อมที่อยู่ที่ C / Santa Engracia, 23 de Madrid, 28010 ที่อยู่อีเมลสำหรับติดต่อของเราคือ legalinternet @ .es

บริษัท เป็นเจ้าของชื่อโดเมนและหน้าอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงผ่านโดเมนนั้น: ฯพณฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าหน้าเว็บของคุณจะสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ในทำนองเดียวกันจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมถึงความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้หรือบุคคลที่สามและไม่รับประกันว่าจะไม่มีไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

ฯพณฯ มันทุ่มเทให้กับการตีพิมพ์ในรูปแบบเป็นระยะเช่นเดียวกับการสร้าง, การผลิต, การพิมพ์, การตลาดและการจัดจำหน่ายหนังสือนิตยสารแคตตาล็อกและโบรชัวร์หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้มาจากนั้น ฯพณฯ นอกจากนี้ยังดำเนินการส่งโฆษณาส่งเสริมการขายและการสำรวจเชิงพาณิชย์สำหรับ บริษัท ในกลุ่มและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคมการเงินการพักผ่อนการฝึกอบรมผู้บริโภคยานยนต์พลังงานน้ำและองค์กรพัฒนาเอกชน

ความรับผิดชอบต่อเนื้อหา

ฯพณฯ จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่มีอยู่ในลิงค์ไดเรกทอรีหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่น ๆ ที่เข้าถึงผ่านเว็บไซต์ของเรา หากกิจกรรมหรือข้อมูลที่ บริษัท อื่นส่งผ่านทางเว็บไซต์ของเรานั้นผิดกฎหมายหรือทำร้ายทรัพย์สินหรือสิทธิของบุคคลที่สามให้ระบุไว้ในความรู้ของเราเพื่อลบหรือปิดการใช้งานลิงค์ที่เกี่ยวข้องโดยทันทีตามบทบัญญัติของ LSSICE

ฯพณฯ ไม่มีวิธีการควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์และ / หรือเครื่องมือค้นหาที่ผู้ใช้มีให้ ดังนั้นจึงไม่ใช้การควบคุมใด ๆ กับพวกเขาและไม่รับผิดชอบใด ๆ หรือภาระผูกพันในการตรวจสอบหรือตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวดังนั้น ฯพณฯ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่มีอยู่หรือเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว

เราแจ้งให้คุณทราบว่าบริการของสังคมข้อมูลไม่สามารถบ่อนทำลายหลักการต่อไปนี้: ความสงบเรียบร้อยของประชาชนความปลอดภัยสุขภาพของประชาชนและการป้องกันประเทศ การคุ้มครองผู้บริโภคเคารพในศักดิ์ศรีของบุคคลและการไม่เลือกปฏิบัติโดยพิจารณาจากเชื้อชาติเพศศาสนาความคิดเห็นสัญชาติความพิการหรือสถานการณ์ส่วนตัวหรือสังคมอื่น ๆ การคุ้มครองเยาวชนและเด็กตลอดจนการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ฯพณฯ ปกป้องหลักการเหล่านี้และเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวจะต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำนาจที่สั่งให้การบริการถูกขัดจังหวะหรือมีการถอนข้อความบางส่วนดังนั้นจะระงับการให้บริการทันทีที่มีความรู้ที่มีประสิทธิภาพว่ากิจกรรม หรือข้อมูลที่จัดเก็บนั้นผิดกฎหมายหรือทำร้ายทรัพย์สินและสิทธิของบุคคลที่สามไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ออกหรือสามารถเรียกร้องความรับผิดชอบใด ๆ ฯพณฯ สำหรับการระงับและการหยุดชะงักของบริการที่ทำสัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาและอุตสาหกรรม

เนื้อหาทั้งหมดของหน้าเว็บของ ฯพณฯไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย, ภาพ, ภาพวาด, ข้อความ, เสียง, วิดีโอ, ซอฟต์แวร์, โลโก้และการออกแบบได้รับการคุ้มครองโดยกฎของทรัพย์สินทางปัญญาและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดย RDL 1/96 ที่อนุมัติข้อความรวมของกฎหมายทรัพย์สิน ทางปัญญาและตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า 17/2001 สิทธิเหนือเนื้อหาเป็นของ ฯพณฯ หรือตามความเหมาะสมกับบุคคลที่สาม

ไม่ว่าในกรณีใดการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราแสดงถึงการโอนถ่ายโอนหรือการสละสิทธิ์ประเภทอื่น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรืออุตสาหกรรม ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงหน้าของเราสามารถดูและได้รับสำเนาส่วนตัวของเนื้อหาที่จัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานส่วนตัวและส่วนตัวเท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยเด็ดขาด ห้ามการแจกจ่ายดัดแปลงแก้ไขการสื่อสารสาธารณะและการกระทำอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของสิทธิ์การใช้ประโยชน์ ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องละเว้นจากการลบดัดแปลงหลบเลี่ยงหรือจัดการอุปกรณ์ป้องกันหรือระบบรักษาความปลอดภัยที่อาจติดตั้งอยู่ การใช้วัสดุและข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตที่มีอยู่ในเว็บไซต์อาจส่งผลให้เกิดการละเมิดกฎหมายในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรืออุตสาหกรรมและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯพณฯ ดังนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและอุตสาหกรรม

ข้อจำกัดความรับผิด

เว็บไซต์นี้ไม่รับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ฯพณฯ ไม่รับประกันว่าหน้าเว็บของคุณจะพร้อมใช้งานตลอดเวลา ในทำนองเดียวกันจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงและโดยอ้อมที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้รวมถึงความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้หรือบุคคลที่สามและไม่รับประกันว่าจะไม่มีไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

ฯพณฯมีนโยบายการปกป้องข้อมูลที่กำหนดไว้ตามบทบัญญัติของกฎหมายอินทรีย์ 15/99 เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ RD 1720/2007 วันที่ 21 ธันวาคมซึ่งอนุมัติกฎระเบียบการพัฒนา LOPD เกี่ยวกับข้อมูลที่คุณให้โดยอิสระและสมัครใจผ่านทางเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่นี่

เครือข่ายทางสังคม

เกี่ยวกับลิงค์ที่เว็บไซต์ของเรากำหนดให้กับโปรไฟล์ของเราในโซเชียลเน็ตเวิร์กของ Facebook (www.facebook.com/ .Decoracion) ของ Youtube (www.youtube.com/user/decoraciontv) ของ (Twitter www.twitter.com/) และจาก Google (//plus.google.com/+/posts) เราแจ้งให้คุณทราบว่า ฯพณฯ เป็นผู้ให้บริการ Information Society Services ตามมาตรา 10 ของ LSSI ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้สามารถขยายไปยังโปรไฟล์ดังกล่าวได้

เราแจ้งให้คุณทราบว่าในเว็บไซต์ของเราเรามีแอปพลิเคชั่น Facebook ที่ช่วยให้คุณสามารถเขียนและเผยแพร่ความคิดเห็นที่จะปรากฏบนหน้าพอร์ทัลของเราหลังจากที่ผู้ใช้ Facebook ระบุและรหัสผ่าน ความคิดเห็นและเนื้อหาที่คุณเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชันนี้จะปรากฏในโปรไฟล์โซเชียล Facebook ของคุณด้วย ฯพณฯ ไม่มีความเป็นไปได้ในการควบคุมและปรับเปลี่ยน ฯพณฯ ในฐานะผู้ให้บริการของสังคมข้อมูลคุณสามารถลบความคิดเห็นและสิ่งพิมพ์ของคุณบนเว็บของและ / หรือตามความเหมาะสมในโปรไฟล์โซเชียลของเราตามหลักการของความรู้ที่มีประสิทธิภาพที่จัดตั้งขึ้นใน LSSICE

เครือข่ายทางสังคมที่อ้างถึงยังมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานตามกฎหมายของตนเองซึ่งมีรายละเอียดที่นี่สำหรับการให้คำปรึกษาผู้ใช้:
Facebook: //www.facebook.com/legal/terms
google: //www.google.com/intl/es/help/terms_maps.html
youtube: //www.youtube.com/t/terms
twitter: //twitter.com/tos

นอกจากนี้เรายังแจ้งว่าอินเทอร์เน็ตไม่ใช่แหล่งการเข้าถึงสาธารณะดังนั้นจึงได้รับการยกเว้น ฯพณฯ ความรับผิดชอบประเภทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถทำได้

กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจศาล

ประกาศทางกฎหมายนี้และความสัมพันธ์ที่จัดตั้งขึ้นระหว่างผู้ใช้และ ฯพณฯ พวกเขาจะถูกควบคุมโดยกฎหมายสเปนและศาลและศาลของภูมิลำเนาของผู้บริโภคมีความสามารถตามบทบัญญัติของศิลปะ 90.2 ของ RDL 1/2550 วันที่ 16 พฤศจิกายนซึ่งอนุมัติข้อความรวมของกฎหมายทั่วไปเพื่อการป้องกันผู้บริโภคและผู้ใช้และกฎหมายประกอบอื่น ๆ

ฯพณฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของหน้าเว็บนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้และการเคารพเงื่อนไขการทำสัญญาทั่วไปที่มีผลบังคับใช้เมื่อใดก็ได้ตามความเหมาะสม